Luchtdichtheid

Blowerdoortest met
lekopsporing

Met een luchtdichtheidstest, ook wel blowerdoortest genoemd, kunnen we de luchtdichtheid van een gebouw meten. Dit doen we door het gebouw bloot te stellen aan een overdruk of onderdruk van 50 Pa. Hierbij bekijken we het volume lucht dat ontsnapt of infiltreert. Hoe hoger de ongecontroleerde ventilatie, hoe meer warmteverlies en hoe hoger de energiefacturen. We rekenen dit warmteverlies uit als ventilatieverliezen en vermelden dit in het EPB-verslag.

Waarom een
blowerdoortest?

De EPB-eisen worden steeds strenger, waardoor het moeilijker wordt om aan het vooropgestelde E-peil te voldoen. Met een luchtdichtheidstest en aandacht voor een luchtdichte afwerking kunt u eenvoudig en vrij voordelig het EPB-peil verlagen.

De invloed van een luchtdichtheidstest op het E-peil

Afhankelijk van diverse factoren zoals de oppervlakte van de gebouwschil, heeft een luchtdichtheidsmeting doorgaans een positieve impact op het E-peil en de netto-energiebehoefte, gemiddeld zo’n 7 à 11 E-peil punten. De factor (uitgedrukt in m³/uur.m²) die wordt aangegeven in de EPB-software is het lekdebiet (m³/uur) gedeeld door het verliesoppervlakte (m²) van het gebouw.

Passiefhuiscertificaat

Een passiefhuiscertificaat behalen voor een passiefwoning? Dan bent u verplicht om een blowerdoortest te laten uitvoeren om aan de streefwaarden te kunnen voldoen. De eisen op gebied van luchtdichtheid zijn een luchtdichtheid van 0,6 (n50 waarde niet groter dan 0,6 per uur).

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Vraag een offerte aan of neem contact met ons op voor meer informatie

Casquo1