Ventilatie verslaggeving

Strengere regelgeving
voor ventilatie

In het kader van de regelgeving betreffende energieprestatie en binnenklimaat (EPB) legt de overheid steeds strengere voorwaarden op voor efficiënte ventilatie in residentiële en niet-residentiële gebouwen. Die gaat immers hand in hand met een conform geïsoleerde buitenschil en een efficiënte verwarming. Deze drie factoren zijn energiebesparende maatregelen die moeten leiden tot energiezuinig leven, wonen en werken. Bovendien kan een gebouw dat niet goed geventileerd is, te maken krijgen met een te hoge luchtvochtigheid. Een goede ventilatie draagt dus ook bij tot een gezond binnenklimaat.

Gecontroleerde ventilatie

Om een goede luchtkwaliteit te verkrijgen heeft men in 2006 een gecontroleerde ventilatie verplicht gemaakt voor nieuwe gebouwen. Een centraal ventilatiesysteem zorgt voor de gecontroleerde afvoer van vervuilde en vochtige lucht en voor de gestuurde toevoer van verse buitenlucht. De debieten van beide luchtstromen worden nauwkeurig berekend en afgesteld om energieverliezen door ventilatie te minimaliseren. 

Een correct ingeregeld ventilatiesysteem is dus voordelig voor de luchtkwaliteit in en het energieverbruik van het gebouw.

Wat doet een ventilatie verslaggever?

Elke bouwheer moet a.d.h.v. een deskundig ventilatieverslag kunnen bewijzen dat zijn project aan de geldende ventilatie-eisen voldoet. Onze erkende ventilatieverslaggevers geven professioneel advies, stellen een voorstudie op, regelen het systeem in en voeren de keuring uit naargelang de wens van de klant.

 

Onze interventie bestaat uit de volgende stappen:

Opmaak van een ventilatie voorontwerp

Advies over de verschillende ventilatiesystemen en beschrijving van de technische ventilatiespecificaties qua plaatsing, energieverbruik, debieten, akoestiek, etc…

Controle van de bouwplannen van de architect

Na oplevering van de werken

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Vraag een offerte aan of neem contact met ons op voor meer informatie

Casquo1